Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

VODA  - TOPENÍ  - PLYN  - SOLÁRNÍ SYSTÉMY - TEPELNÁ ČERPADLA

Podlahové vytápění

V případě že přemýšlíte o volbě tohoto způsobu vytápění, budou se Vám určitě hodit naše následující informace.

Provádíme montáž podlahového topení systémy firem Universa , Ivar a dalších výrobců dle Vašich požadavků.   

Proč podlahové topení

Podlahové topení se pro své nesporné výhody stále více uplatňuje při vytápění jednotlivých místností, bytů i celých domů. Vytváří dobré rozdělení teploty a při optimální regulaci jsou náklady na toto vytápění vzhledem k pohodlí, které přináší, přiměřené.

    Výhody podlahového vytápění:

  • rozložení teplot vzduchu ve vytápěné místností je lepší než u radiátorů
  • tepelné pohody je dosaženo při nižší teplotě =>úspora tepelné energie
  • užitná plocha místnosti se zvětší

    Nevýhody podlahového vytápění:

  • velká tepelná setrvačnost a pomalé nabíhání prvotní provozní teploty
  • vyšší pořizovací cena

Vzhledem ke zmíněným negativům, se nám jeví jako nejvýhodnější řešení kombinace ústředního a podlahového vytápění. Nejvíce však vždy záleží na požadavcích a finančních možnostech zákazníka.

 

Had podlahového topení před dokončením místnosti a stejný prostor po dokončení.

Podlahové topení - montáž Podlahové topení - montáž Podlahové topení - po dokončení  

Volba krytiny pro podlahové vytápění

Je také důležité dopředu znát typ podlahové krytiny. Její odpor má totiž vliv na teplotu topné vody a na rozteč trubek.

Keramická dlažba

Nejvhodnější jsou krytiny s vyšší tepelnou vodivostí. Nejběžnější je keramická dlažba.

Plastové podlahy a koberce

Použít lze ale i jiné krytiny, které mají horší přenos tepla např. plastové podlahy. Ty však musí být celoplošně lepené, koberce pak nesmí mít pěnovou podložku, jejich tloušťka nemá překročit 1cm a musí být rovněž nalepené po celé ploše.

Dřevěné podlahy

Při použití dřevěných krytin musí být tyto dobře vysušené a šířka by neměla přesáhnout 0,8cm. I u tohoto povrchu je vhodnější jeho lepení. Je však nutno počítat s dilatačními spárami.

Závěr

Obecně ale platí, že přednostně použijeme ty krytiny, které nám zajistí co nejlepší přenos tepla.

Podlahové topení - montáž

Podlahové topení - montáž

 

 

Výběr kotle pro podlahové topení

Tepelná setrvačnost

Jelikož je vlastností podlahového vytápění velká tepelná setrvačnost, může při náhlé změně počasí dojít k přetopení místností. V této situaci je nutné okamžitě odstavit kotel a proto se dobře hodí kotle plynové nebo elekrokotle. Kotle na tuhá paliva jsou nevhodné, protože jejich konstrukce a způsob spalování neumožňuje kotel s okamžitou platností odstavit.

Technická místnost s kotlem, rozdělovačem a sběračem.

Technická místnost pro podlahové vytápění Technická místnost pro podlahové vytápění

Kondenzační kotle

U podlahové topení jsou použity nízkoteplotní rozvody využívající topné médium o teplotě do 50°C. Proto lze velmi vhodně využít kondenzační kotle, které jsou schopny zužitkovat energii vodní páry vznikající spalováním plynu. Tím se zvýšíme účinnost kotle až na 106%. Úspora spotřebovaného plynu při stejné tepelné pohodě je tak cca 30% za jednu topnou sezonu.

Nevýhody a jejich řešení

Zmíněných předností lze však využít jen při nízkoteplotním rozvodu. Při běžném teplotním spádu je rozdíl účinnosti mezi kondenzačním a klasickým kotlem minimální. Proto při kombinaci ústředního, popř. etážového topení (teplotní spád 85/65°C) s topením podlahovým musíme zvážit zda se nám nízkoteplotní rozvod vyplatí. Při nízkoteplotním rozvodu musí být použito radiátorů s větším výkonem což zvyšuje pořizovací cenu. Návratnost takové investice je tedy dlouhodobější.

   

Regulace teploty podlahového vytápění

Stejně jako topení ústřední či etážové, má i podlahové topení několik způsobů regulace.

Omezovač teploty zpětné vody

Pokud je plocha podlahového topení menší než 15m2 (např. pokud bude podlahové topení umístěno jen v koupelně) lze použít regulace pomocí omezovače teploty zpětné vody. Ten se napojuje přímo na topný systém podobně jako např. radiátor. Odpadá potřeba rozdělovače a sběrače topné vody a tím lze dosáhnout podstatné finanční úspory.

Napojení přes omezovač teploty vratné vody

Napojení přes omezovač teploty vratné vody

Rozdělovače a sběrače topné vody

Většinou ale tvoří podlahové topení stovky metrů potrubí a proto se většinou dělí na několik okruhů, jejichž plocha nesmí být větší než 40m2. Tyto okruhy jsou ovládány pomocí rozdělovačů a sběračů topné vody. Hospodárný provoz je je zajišťován směšovacími armaturami a dalšími regulačními prvky.

Rozdělovač a sběrač topné vody podlahového topení
1) fáze hrubé stavby, 2) po dokončení.

Rozdělovač a sběrač pro podlahové vytápění - fáze hrubé stavby Rozdělovač a sběrač pro podlahové vytápění - po dokončení

Termoelektrické a termostatické hlavice

Nejvýhodnější regulace dosáhneme termoelektrickými nebo termostatickými hlavicemi, které nám sami uzavíráním a otevíráním jednotlivých okruhů udržují požadovanou teplotu. Impulsy k tomu dostávají od prostorových čidel, které jsou umístěny v jednotlivých místnostech, jež jsou podlahovým topením vytápěny.

Umístění prostorových čidel v místnosti.

Podlahové topení - umístění prostorových čidel v místnosti Podlahové topení - umístění prostorových čidel v místnosti Podlahové topení - umístění prostorových čidel v místnosti

Volba dodavatele podlahového vytápění

I kvůli regulaci systému je pro zákazníka nejvhodnější nechat si udělat podlahové vytápění z komponentů jednoho dodavatele. Není dobré kombinovat výrobky dvou či více firem. Naše firma používá systémy firem Universa , Ivar ,Giacomini a dalších.

 

Elektrické podlahové vytápění

Kromě teplovodního podlahového vytápění existuje také elektrické podlahové vytápění, které se dělí na několik druhů. Každý systém ale vyžaduje odbornou montáž od elektroinstalační firmy a proto naše zákazníky odkazujeme na naše obchodní partnery, kteří se zabývají elektroinstalacemi.

 

TOPlist
Jazykové mutace