Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

VODA  - TOPENÍ  - PLYN  - SOLÁRNÍ SYSTÉMY - TEPELNÁ ČERPADLA

Tepelná čerpadla voda / voda

Výhody:
  • vysoký topný faktor
  • krátká doba návratnosti
  • nižší pořizovací náklady
Nevýhody:
  • malý počet vhodných lokacit
  • požadavky na chmické složení

Princip tepelných čerpadel voda / voda

Pro tento systém je přírodním zdrojem povrchová, podzemní nebo spodní voda. Ze zdroje (většinou ze studny) odebíráme vodu, necháme ji projít výměníkem tepelného čerpadla (výparníkem), který z ní odebere část tepla a zase jí vracíme zpět do země druhou (vsakovací) studnou. Vzdálenost mezi vrty by měla být minimálně 10 m nejlépe ve směru podzemních proudů zdrojová → vsakovací studna. Kdo má takové podmínky, dává většinou systému voda / voda přednost. Vyboüdování zdroje nebývá totiž většinou finančně náročné (většinou studna existuje).

Účinnost tepelných čerpadel voda / voda

Jde o nejúčinnější typ tepelných čerpadel. Podzemní voda má totiž stálou průměrnou teplotu cca 10°C, která se nemění s teplotními změnami na povrchu. Jde tedy o nejteplejší zdroj energie. Topný faktor se pohybuje kolem čísla 6, což znamená, že tepelné čerpadlo je až z 80 % účinné (přináší až 80 % úspory).

Dimenzování tepelných čerpadel voda / voda

Stejně jako tepelná čerpadla země / voda, e dimenzují i tepelná čerpadla voda / voda, tzn. na 70 % tepelné ztráty objektu.

Požadavky na přírodní zdroj

Varianta studna - pro tepelné čerpadlo je nutno zajistit dostatečně vydatný zdroj přírodní vody. Pro běžný rodinný dům je nutná vydatnost 0,5 l/ s. Je ale nutné provést hydrogeologické posouzení  vydatnosti studny pomocí čerpací zkoušky. Ze studny se po dobu 14 dnů odčerpává potřebnou rychlostí odčerpává voda pomocí ponorného čerpadla. Pokud se studna neodčerpá a nedojde ani k ovlivnění hladiny sousedních studní, je instalace tohot systému proveditelná. Na základě provedené čerpací zkoušky se vydává povolení k užívání podzemní vody.
Varianta řeka, rybník - u tohoto typu přírodního zdroje se opět využívá teplo vody. Oproti předchozímu systému má však nevýhodu v tom, že teplota vody je dlouhodobě nižší než 5°C, což znemožňuje její přímé ochlazení. Proto se používá systém výparníku (hadic PE), který se umístí do koryta řeky, nebo na dno velké vdní plochy. Náplní systému výměníku je nemrznoucí směs. Takovéto využívání musí povolit správce toku, kterým bývá Povodí, do kterého spadá daný vodní tok, nebo Melioační správa či Obecní úřad. Tento systém není příliš častý, ale jedná se o výborný zdroj energie. Využití tekoucí vody má však svá specifika a vyžaduje přesný výpočet velikosti výměníku pro každý případ zvlášť. 
 
TOPlist
Jazykové mutace